Effectif 2018 de l'équipe Yunnan Taishan Pardus

Effectif 2018 de l'équipe Yunnan Taishan Pardus

CAO Bo 14.05.1992 CHN
FAN Xiaojun 23.10.1996 CHN
LI Jiamin 07.01.1993 CHN
LI Wenjie 05.03.1998 CHN
MENG Juntao 08.05.1997 CHN
YU Benneng 22.08.1998 CHN
ZHANG Lianshan 24.03.1998 CHN
ZIRONG Zhong 19.06.1997 CHN

Rejoignez-nous