Championnat du Japon (CC) - Le titre pour Kosaka (complet)

Championnat du Japon (CC) - Le titre pour Kosaka (complet)

Classement de la course

1 KOSAKA Hikaru 01:03:51
2 YOKOYAMA Kota 01:03:58
3 MAEDA Kohei 01:04:27
4 SAWADA Toki 01:04:27
5 TAKENOUCHI Yu 01:04:55
6 MARUYAMA Atsushi 01:05:20
7 KANEKO Hiroaki 01:07:01
8 KOSAKA Masanori 01:07:04
9 MATSUMOTO Shun 01:07:24
10 MIYAZU Asahi 01:07:26
11 YAMADA Yoshiki 01:07:47
12 NAKAZATO Masaru 01:08:14
13 NAKAMURA Ryutaro 01:08:45
14 YAMADA Daisuke 01:08:55
15 SAITO Tomohiro 01:09:00
16 SAWAKI Norio 01:09:18
17 SUZUKI Yoshinori 01:09:40
18 WATANABE Masahiro 01:09:55
19 KOMORI Ryohei 01:10:05
20 IWATA Yuki 01:10:07

 

Rejoignez-nous